OPTICKÉ VLÁKNOVÉ PRVKY S NOVÝMI STANDARDY OPTICKÝCH KONEKTORŮ PRO BEZPEČNOSTNĚ NÁROČNÉ APLIKACE

OPTICKÉ VLÁKNOVÉ PRVKY S NOVÝMI STANDARDY OPTICKÝCH KONEKTORŮ PRO BEZPEČNOSTNĚ NÁROČNÉ APLIKACE 

Číslo projektu: FW06010161

Cílem projektu je 5 závazných výsledků. Dva prototypy měřících pracovišť PRO1 (Realizace měřícího 8 kanálové pracoviště), PRO2 (Realizace měřícího 16 kanálové pracoviště), PRO3 (Prototyp optického kabelu), PRO4 (Ruční tester TEST-SET) a ověřená technologie výroby optického kabelu (OVT - Výroba optického kabelu). Výsledky PRO1 a PRO2 jsou podpůrné výsledky pro měření vlastností optických kabelů pro dosažení výsledku PRO3 a OVT.

Hlavním cílem je výroba prototypu PRO3 a OVT, kde se jedná o nový typ optického kabelu určeného pro nové propojovací systémy určený pro použití v datových centrech. Unikátní vlastností optického kabelu spočívají v zcela ojedinělé minimalizaci rozměrů všech použitých součástí a z toho vyplývající maximální využití kapacity standardních datových rozvaděčů.