VÝVOJ OPTICKÝCH KABELŮ PRO POUŽITÍ VE SPECIÁLNÍCH APLIKACÍCH A V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

 

VÝVOJ OPTICKÝCH KABELŮ PRO POUŽITÍ VE SPECIÁLNÍCH APLIKACÍCH A V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

Číslo projektu: TK05020031

Cílem projektu je realizace dvou prototypů optických kabelů (PRO1 a PRO2) a dvou ověřených technologií výroby pro tyto optické kabely (OVT1 a OVT2).

Výsledkem projektu jsou zcela nové konstrukce optických kabelů, které v současnosti nemají na trhu optických kabelů ekvivalent. První konstrukce optického kabelu (PRO1) je určena pro perimetrickou ochranu, kde kabel bude sloužit k diagnostice pohybu osob v okolí kabelu. Druhý typ datového kabelu (PRO2) je určen pro použití v náročných prostředí, kde jedna z aplikací je použití v jaderných elektráren v lokalitách se zvýšenou radiací a zachování funkčnosti při havarijních stavech.

Projekt umožní firmě OPTOKON Kable Co., s.r.o., rozšíření nabízených produktů a pracovišti ČVUT v Praze a ÚJV Řež, a. s. získání nových odborných znalostí.