Marketing

MARKETING - INDIVIDUÁLNÍ ÚČASTI OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o. NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH 2017-2019

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009054

je spolufinancován Evropskou unií.

 Cílem projektu (v souladu se záměry programu Marketing) je posílit exportní aktivity OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o. a její mezinárodní konkurenceschopnost

prostřednictvím individuální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí